Biệt Thự vườn Mái Thái - Hàm Cường - Bình Thuận, Diện tích 1000m2